شهریه

شهریه کلیه کلاس های کودکان و بزرگسال شعبه دبی-تیکام (حضوری)

Assessment

40 AED
 • 1Regular Class
 • 1Class

Platinium

2000AED
1700 AED
 • 16Classes
 • 106.25 Per Class
 • 30Minutes

Gold

1500AED
1350 AED
 • 12Classes
 • 112.5 Per Class
 • 30Minutes

Silver

1000AED
950 AED
 • 8Classes
 • 118.75 Per Class
 • 30Minutes

Basic

500 AED
 • 4Classes
 • 125 Per Class
 • 30 Minutes

شهریه کلیه کلاس های کودکان و بزرگسال شعبه دبی-تیکام (آنلاین)

Platinium

960AED
816 AED
 • 16Classes
 • 51Per Class
 • 30Minutes

Gold

720AED
648 AED
 • 12Classes
 • 54Per Class
 • 30Minutes

Silver

480AED
456 AED
 • 8Classes
 • 57Per Class
 • 30Minutes

Basic

240 AED
 • 4Classes
 • 60Per Class
 • 30Minutes